Paraplyet

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA TILL
FÖRENINGEN PARAPLYET I MALMÖ

 

Ha en härlig sommar!

Det går bra att skriva en rad på mejlen eller ringa.

0721-44 72 70 eller 040-669 09 20

paraplyet@foreningenparaplyet.se

Paraplyet är en samlingspunkt för:

Idrotts-, ungdoms-, och hjälporganisationer i Malmö inom området funktionshinder och Självhjälpsgrupper inom området funktionshinder.

En oas för att fritt skapa ett kulturellt och socialt liv för alla, som ger mening och livsutrymme med värdegrunden för alla människors lika värde, rättigheter och skyldigheter.

En samlingspunkt där Föreningar kan ta del av varandras kunskaper och erfarenheter. Exempelvis kan man samverka vid större arrangemang som att anordna gemensamma föreläsningar och utflykter.

 

Möjlighet att träffas ”över funktionshinder- och medlemsgränser”. Att inte bara se skillnader/olikheter i varandras funktionsnedsättningar utan även likheter.

Möjligheter till arbetskamrater och gemenskap mellan anställda vid de olika föreningarna för att bryta isolering samt frigöra resurser från lokalhyror och kostnader för reception/kontorsservice för verksamheten som istället kan läggas på att utveckla sin verksamhet.

STYRELSEN

VÅRA LOKALER

KONTAKTA OSS

Planera dina bokningar

Vi är många föreningar som har aktiviteter på Paraplyet.

Tänk därför på att boka den lokal du önskar i god tid.

Mejl är bästa sättet; Då har vi det skrivet och kan dubbelkolla.

Välkomna!

paraplyet@foreningenparaplyet.se