Våra föreningar

“ VI ÄR ALLA UNDER SAMMA TAK”

På Föreningen Paraplyet finns följande föreningar:

 

Med kansli.

 

Bröstcancerföreningen Malmöhus.

Förening stödjer kvinnor som fått en bröstcancerdiagnos samt deras anhöriga. BCF har stödpersoner som man kan vända sig till. Öppet hus anordnar dom med, och olika aktiviteter så som varmvattengymnastik, Zumba m.m.

Hemsida: www.bro.se/malmohus

E-post: eva.miller@bcfmalmohus.se

Kontakt person: Eva Miller

Tel: 0709-996290


 

FUB Malmö.

FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv.

Hemsida: www.fub.se/lokalt/fub-malmo

E-post: fub@telia.com


 

ILCO.

ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet är en ideell intresseorganisation vars målgrupp är alla med en sjukdom eller missbildning i tarmsystem och/eller urinvägar oavsett om de för närvarande är stomi/reservoaropererade eller inte samt naturligtvis även alla närstående och övriga intresserade.

En stor målgrupp för ILCOs verksamhet är personer med tarmcancer och cancer i urinvägar.

Hemsida: www.ilco.nu/skane

E-post: skane@ilco.nu

Tel:  072-226 1077


 

OCD-föreningen i Malmö. 

En förening som stödjer personer med tvångssyndrom och deras anhöriga. OCD-föreningen anordnar bl.a. Öppet hus, föreläsningar och stödgrupper.

Hemsida: www.ocdforbundet.se/malmo

E-post:malmo@ocdforbundet.se

Kontakt person: Gunnel Gudbrand

Tel: 070-6959111


 

Personskadeförbundet RTP.

Personskade förbundet RTP är för dig som söker information om t ex rehabilitering, medicin,

alternativmedicin, juridik och försäkringsfrågor. Dom finns där för er som vill ha stöd i din skadeprocess eller om ni bara vill ha någon att prata med.

Hemsida: www.rtpmalmo.se

E-post: info@rtpmalmo.se

Tel: 040-916455


 

RIM – Reumatikerföreningen Malmö.

Reumatikerföreningen Malmö finns till för att ge stöd och råd i vardagen för dig med reumatisk sjukdom eller sjukdom i rörelseorganen. Vi har många aktiviteter tillsammans så som t.ex arrangerar fester, teaterbesök och kortare utflykter.

Hemsida: malmo.reumatikerforbundet.org

Tel: 040-292700 

E-post: malmo@reumatiker.se


 

Strokeföreningen Malmö.

Stroke-föreningen Malmö har som målsättning att ge såväl den strokedrabbade som de närstående meningsfull information om stroke, möjlighet till erfarenhetsutbyte samt att få sätta en guldkant på en ibland trist och arbetsam vardag. STROKE-föreningen anordnar även olika aktiviteter så som: teaterbesök, kurser och dagsutflykter.

Hemsida: strokemalmo.se

E-post: info@strokemalmo.se

Tel: 040-96 24 24


 

Mag och Tarmföreningen i Skåne.

Mag- och tarmföreningen i Skåne är en ideell intresseförening för personer med mag- och tarmproblem. Det övergripande målet för verksamheten är att återskapa livskvalitet.

Hemsida: www.magotarm.se

Tel: 042-21 30 88Skåps medlemmar

 

FBIS – Förbundet Blödarsjuka i Sverige.

Vi är en del av handikapprörelsen och organiserar personer med hemofili, von Willebrands sjukdom, kronisk ITP och närbesläktade blödningsrubbningar.

Hemsida: www.fbis.se

E-post: sodra@fbis.seDataklubben Äldre lär Äldre.

Dataklubben Äldre lär Äldre är en ideell förening för dig som är 55+ och vill lära dig IT eller fördjupa dina IT kunskaper. Du är välkommen med din bärbara dator, surfplatta och din mobil telefon ( Apple eller Android ). Drop in varje onsdag mellan kl 9.00-12.00.

Hemsida: www.aldrelaraldre.se

E-post: info@aldrelaraldre.se

Tel: 040-13 43 10

 


Teater PsykBryt/ Friskvårdsteatern.

Teater PsykBryts mål med teatergruppen är att bryta stigman kring psykisk ohälsa och att skapa spännande teater.

Hemsida: www.teaterpsykbryt.se

E-post: info@teaterpsykbryt.se


 

Äldrekontakt

Istället för att ensamma äldre sitter i varsin lägenhet och längtar efter gemenskap hjälper vi dem lära känna varandra över en kaffe. Våra volontärer bjuder på fika medan andra skjutsar de med behov till och från fikat.

Hemsida: www.aldrekontakt.se

E-post: info@aldrekontakt.se

Tel: 076-052 68 00


 

RME- Skåne

Riksförbundet för ME-patienter i Skåne, RME Skåne, är en lokalt förankrad, ideell patientförening, som tillhör Riksförbundet för ME-patienter. 

Hemsida: www.rme.nu/skane

E-post: info@rme.nu

Tel: 031-15 58 99Enbart medlemmar

 

Autism & Asperger föreningen Malmö.

Arbetar för att skapa bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd.

Hemsida: www.autism.se

E-post: malmo@autismskane.se

Tel: 0738-33 03 00Idella föreningen SMIL - Samarbetsorganisation för Malmö Independent Living.
Är en brukarstyrd förening med uppdrag att anordna personlig assistans för barn och vuxna sedan 1990! 

Hemsida: www.smilmalmo.se

E-post: info@smilmalmo.se

Tel: 040-97 42 99