Våra föreningar

VÅRA FÖRENINGAR

“ Vi är alla under samma tak”

På Paraplyet finns följande föreningarmed kansli:

Föreningen JAG

Ny medlem och varmt välkomna till oss. 

Mer information kommer..


Hemsida: https://jag.se/opinion/

E-post:  

Tel:  

FUB Malmö

Alla människor har lika värde. FUB Malmö arbetar för att skapa möjligheten att leva sitt liv som andra för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Vår ambition är att fånga upp medlemmarnas behov av glädje, kunskap och gemenskap, och skapa aktiviteter, träffpunkter och nätverk.

FUB Malmö är väl representerade i olika brukarråd och bevakar intressepolitik kring LSS och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i samverkan med staden och andra funktionsrättsorganidstioner.

Vår ordförande Jeanette Fridh har förtroendeuppdraget som vice ordförande i Funktionshinderrådet i Malmö.


Hemsida: fub.se

E-post: fub@telia.com

Tel: 070-299 05 78   Telefontider: Tis-Fre 09.00-14.30

ILCO

ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet är en ideell intresseorganisation vars målgrupp är alla med en sjukdom eller missbildning i tarmsystem eller urinvägar oavsett om de för närvarande är stomi/reservoaropererade eller inte samt naturligtvis även alla närstående och övriga intresserade.

En stor målgrupp för ILCOs verksamhet är personer med tarmcancer och cancer i urinvägar.


Hemsida: ilco.nu

E-post: skane@ilco.nu

Tel: 0722-26 10 77

Bröstcancerföreningen Malmöhus

Förening stödjer kvinnor som fått en bröstcancerdiagnos samt deras anhöriga. BCF har stödpersoner som man kan vända sig till. Öppet hus anordnar dom med, och olika aktiviteter så som varmvattengymnastik, Zumba m.m.


Hemsida: malmohus.brostcancerforbundet.se

E-post: eva.miller@bcfmalmohus.se

Kontakt person: Eva Miller

Tel: 0709-99 62 90

Personskadeförbundet RTP

Malmö Lokalförening i Personskadeförbundet RTP är en ideell förening som är till för dig med en Nack,- Polio,- Hjärn,- Ryggmärgsskada och Amputerade.

Vi har många aktiviteter som man kan deltaga i t ex utflykter med handikappanpassad buss, teaterbesök, Öppet Hus.

Gå gärna in på vår hemsida och läs om våra medlemsförmåner.


Hemsida: www.rtpmalmo.se

E-post: info@rtpmalmo.se

Tel: 040-91 64 55

RIM – Reumatikerföreningen Malmö.

Reumatikerföreningen Malmö finns till för att ge stöd och råd i vardagen för dig med reumatisk sjukdom eller sjukdom i rörelseorganen. Vi har många aktiviteter tillsammans så som t.ex arrangerar fester, teaterbesök och kortare utflykter.


Hemsida: reumatikerforbundet.org

E-post: malmo@reumatiker.se

Tel:                                               Telefontider: Mån-Ons 09.00-12.00. Tillfällig telefonhaveri - Ring Paraplyet så vidarebefordrar vi till RIM. 040-669 09 20!!

Mag och Tarmföreningen i Skåne

  Mag- och tarmföreningen i Skåne är en ideell intresseförening för personer med mag- och tarmproblem. Det övergripande målet för verksamheten är att återskapa livskvalitet.


  Hemsida: www.magotarm.se

  E-post: info@rmt.m.se

  Tel: 042-21 30 88

  OCD-föreningen i Malmö

  En förening som stödjer personer med tvångssyndrom och deras anhöriga. OCD-föreningen anordnar bl.a. Öppet hus, föreläsningar och stödgrupper.


  Hemsida: www.ocdforbundet.se/malmo

  E-post: malmo@ocdforbundet.se

  Kontakt person: Gunnel Gudbrand

  Tel: 0706-95 91 11

  Malmö frivilliga samhällsarbetare

  Föreningen organiserar frivilliga samhällsarbetare såsom gode män, förvaltare, kontaktpersoner och kontaktfamiljer, särskilt förordnade vårdnadshavare, gode män för ensamkommande barn, stödpersoner samt biträdande övervakare. Föreningens medlemmar är brukarnas/huvudmännens förlängda arm. Föreningen anordnar t ex föreläsningar för att stödja medlemmar i deras uppdrag och workshops för erfarenhetsutbyte.


  Hemsida: http://www.rfs.se/malmo-fs

  E-post: malmofrivilligasamhallarbetare@gmail.com

  med skåp:


  FBIS – Förbundet Blödarsjuka i Sverige

  Vi är en del av handikapprörelsen och organiserar personer med hemofili, von Willebrands sjukdom, kronisk ITP och närbesläktade blödningsrubbningar.


  Hemsida: www.fbis.se

  E-post: sodra@fbis.se


  Äldrekontakt

  Istället för att ensamma äldre sitter i varsin lägenhet och längtar efter gemenskap hjälper vi dem lära känna varandra över en kaffe. Våra volontärer bjuder på fika medan andra skjutsar de med behov till och från fikat.


  Hemsida: www.aldrekontakt.se

  E-post: info@aldrekontakt.se

  Tel: 0760-52 68 00

  Strokeföreningen Malmö

  Stroke-föreningen Malmö har som målsättning att ge såväl den strokedrabbade som de närstående meningsfull information om stroke, möjlighet till erfarenhetsutbyte samt att få sätta en guldkant på en ibland trist och arbetsam vardag. Strokeföreningen anordnar även olika aktiviteter så som: teaterbesök, kurser och dagsutflykter.


  Hemsida: www.strokemalmo.se

  E-post: info@strokemalmo.se

  Tel: 0739-43 06 39


  Strokeföreningen Skåne

  Strokeföreningen Skåne är en länsförening inom STROKE-förbundet.


  Hemsida: www.strokeskane.se

  E-post: strokeskane@gmail.com

  Tel: 0739-43 06 39


  RME- Skåne

  Riksförbundet för ME-patienter i Skåne, RME Skåne, är en lokalt förankrad, ideell patientförening som tillhör Riksförbundet för ME-patienter.


  Hemsida: www.rme.nu

  E-post: skane@rme.nu

  Tel: 0706-887767


  Cykling utan ålder

  Cykling utan ålder – frivilliga cykelpiloter ser till att äldre kommer ut på cykelturer och får möjlighet att känna vinden i håret. I samarbete med äldreboende runt om i stan cyklar vi på anpassade eldrivna taxicyklar och upptäcker tillsammans Malmö, besöker parker och njuter av utsikten vid havet.

  Idén kommer från Danmark och har funnits i Sverige i snart 10 år. Vi finns idag i 45 svenska kommuner och över hela världen. I Malmö förfogar vi idag över ett 20-tal cyklar.

  Alla oavsett ålder ska få känna på friheten det innebär att få åka cykel och känna vinden i håret!


  Hemsida: www.cyklingutanalder.se

  E-post: hej@cyklingutanalder.se


  Övriga medlemmar:

  Inga för tillfälligt