Våra föreningar

VÅRA FÖRENINGAR

“ Vi är alla under samma tak”

På Föreningen Paraplyet finns följande föreningar:Med kansli.

Bröstcancerföreningen Malmöhus.

Förening stödjer kvinnor som fått en bröstcancerdiagnos samt deras anhöriga. BCF har stödpersoner som man kan vända sig till. Öppet hus anordnar dom med, och olika aktiviteter så som varmvattengymnastik, Zumba m.m.


Hemsida: https://malmohus.brostcancerforbundet.se

E-post:eva.miller@bcfmalmohus.se

Kontakt person:Eva Miller

Tel: 0709-99 62 90

FUB Malmö.

FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med intellektuel funktionsnedsättning (IF) ska kunna leva ett gott liv.


Hemsida: www.fub.se/lokalt/fub-malmo

E-post: fub@telia.com

ILCO.

ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet är en ideell intresseorganisation vars målgrupp är alla med en sjukdom eller missbildning i tarmsystem och/eller urinvägar oavsett om de för närvarande är stomi/reservoaropererade eller inte samt naturligtvis även alla närstående och övriga intresserade.

En stor målgrupp för ILCOs verksamhet är personer med tarmcancer och cancer i urinvägar.


Hemsida: www.ilco.nu Klicka på länken” länsföreningar ”så hittar ni information om oss i Skåne

E-post: skane@ilco.nu

Tel: 0722-26 10 77

OCD-föreningen i Malmö.

En förening som stödjer personer med tvångssyndrom och deras anhöriga. OCD-föreningen anordnar bl.a. Öppet hus, föreläsningar och stödgrupper.


Hemsida: www.ocdforbundet.se/malmo

E-post:malmo@ocdforbundet.se

Kontakt person:Gunnel Gudbrand

Tel: 0706-95 91 11

Personskadeförbundet RTP.

Malmö Lokalförening i Personskadeförbundet RTP är en ideell förening som är till för dig med en Nack,- Polio,- Hjärn,- Ryggmärgsskada och Amputerade.

Vi har många aktiviteter som man kan deltaga i t ex utflykter med handikappanpassad buss, teaterbesök, Öppet Hus.

Gå gärna in på vår hemsida och läs om våra medlemsförmåner.


Hemsida:www.rtpmalmo.se

E-post:info@rtpmalmo.se

Tel: 040-91 64 55

RIM – Reumatikerföreningen Malmö.

Reumatikerföreningen Malmö finns till för att ge stöd och råd i vardagen för dig med reumatisk sjukdom eller sjukdom i rörelseorganen. Vi har många aktiviteter tillsammans så som t.ex arrangerar fester, teaterbesök och kortare utflykter.


Hemsida:malmo.reumatikerforbundet.org

E-post: malmo@reumatiker.se

Tel: 040-29 27 00

Mag och Tarmföreningen i Skåne.

  Mag- och tarmföreningen i Skåne är en ideell intresseförening för personer med mag- och tarmproblem. Det övergripande målet för verksamheten är att återskapa livskvalitet.


  Hemsida:www.magotarm.se

  E-post: info@rmt.m.se

  Tel:042-21 30 88

  Malmö frivilliga samhällsarbetare.

  Föreningen organiserar frivilliga samhällsarbetare såsom gode män, förvaltare, kontaktpersoner och kontaktfamiljer, särskilt förordnade vårdnadshavare, gode män för ensamkommande barn, stödpersoner samt biträdande övervakare. Föreningens medlemmar är brukarnas/huvudmännens förlängda arm.Föreningen anordnar t ex föreläsningar för att stödja medlemmar i deras uppdrag och workshops för erfarenhetsutbyte.


  Hemsida:http://www.rfs.se/malmo-fs

  E-post:malmofrivilligasamhallarbetare@gmail.com


  FBIS – Förbundet Blödarsjuka i Sverige.

  Vi är en del av handikapprörelsen och organiserar personer med hemofili, von Willebrands sjukdom, kronisk ITP och närbesläktade blödningsrubbningar.


  Hemsida: www.fbis.se

  E-post: sodra@fbis.se

  Skåps medlemmar

  Äldrekontakt

  Istället för att ensamma äldre sitter i varsin lägenhet och längtar efter gemenskap hjälper vi dem lära känna varandra över en kaffe. Våra volontärer bjuder på fika medan andra skjutsar de med behov till och från fikat.


  Hemsida:www.aldrekontakt.se

  E-post:info@aldrekontakt.se

  Tel: 0760-52 68 00

  RME- Skåne

  Riksförbundet för ME-patienter i Skåne, RME Skåne, är en lokalt förankrad, ideell patientförening, som tillhör Riksförbundet för ME-patienter.


  Hemsida: https://rme.nu/regionforeningar/rme-skane/

  E-post: skane@rme.nu

  Tel: 0706-887767


  Strokeföreningen Malmö

  Stroke-föreningen Malmö har som målsättning att ge såväl den strokedrabbade som de närstående meningsfull information om stroke, möjlighet till erfarenhetsutbyte samt att få sätta en guldkant på en ibland trist och arbetsam vardag. STROKE-föreningen anordnar även olika aktiviteter så som: teaterbesök, kurser och dagsutflykter.


  Hemsida: www.strokemalmo.se

  E-post: info@strokemalmo.se

  Tel:040-96 24 24


  Strokeföreningen Skåne

  Strokeföreningen Skåne är en länsförening inom STROKE-förbundet.


  Hemsida: www.strokeskane.se

  E-post: strokeskane@gmail.com

  Tel: 040-96 24 24


  Enbart medlemmar

  Inga för tillfälligt.