Våra föreningar

“ VI ÄR ALLA UNDER SAMMA TAK”

På Föreningen Paraplyet finns följande föreningar:

 

Med kansli.

 

 • Bröstcancerföreningen Malmöhus.

               Förening stödjer kvinnor som fått en bröstcancerdiagnos samt deras anhöriga. BCF har stödpersoner som man kan vända sig till. Öppet hus anordnar dom med, och olika                   aktiviteter så som varmvattengymnastik, Zumba m.m.


               Hemsida: https://malmohus.brostcancerforbundet.se/

               E-post: eva.miller@bcfmalmohus.se

               Kontakt person: Eva Miller

              Tel: 0709-996290


 
 • FUB Malmö.

               FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv.


              Hemsida: www.fub.se/lokalt/fub-malmo 

              E-post: fub@telia.com


 
 • ILCO.

              ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet är en ideell intresseorganisation vars målgrupp är alla med en sjukdom eller missbildning i tarmsystem och/eller urinvägar oavsett om                de för närvarande är stomi/reservoaropererade eller inte samt naturligtvis även alla närstående och övriga intresserade.

              En stor målgrupp för ILCOs verksamhet är personer med tarmcancer och cancer i urinvägar.


              Hemsida: www.ilco.nu           Klicka på länken ” länsföreningar ”så hittar ni information om oss i Skåne

              E-post: skane@ilco.nu

              Tel:  072-226 1077


 
 • OCD-föreningen i Malmö. 

              En förening som stödjer personer med tvångssyndrom och deras anhöriga. OCD-föreningen anordnar bl.a. Öppet hus, föreläsningar och stödgrupper.


              Hemsida: www.ocdforbundet.se/malmo

              E-post:malmo@ocdforbundet.se

              Kontakt person: Gunnel Gudbrand

              Tel: 070-6959111


 
 • Personskadeförbundet RTP.

             Malmö Lokalförening i Personskadeförbundet RTP är en ideell förening som är till för dig med en Nack,- Polio,- Hjärn,- Ryggmärgsskada och Amputerade.

            Vi har många aktiviteter som man kan deltaga i t ex utflykter med handikappanpassad buss, teaterbesök, Öppet Hus.

            Gå gärna in på vår hemsida och läs om våra medlemsförmåner.


             Hemsida: www.rtpmalmo.se

             E-post: info@rtpmalmo.se

             Tel: 040-91 64 55


 
 • RIM – Reumatikerföreningen Malmö.

           

              Reumatikerföreningen Malmö finns till för att ge stöd och råd i vardagen för dig med reumatisk sjukdom eller sjukdom i rörelseorganen. Vi har många

              aktiviteter tillsammans så som t.ex arrangerar fester, teaterbesök och kortare utflykter


              Hemsida: malmo.reumatikerforbundet.org

              E-post: malmo@reumatiker.se

              Tel: 040-292700


 
 • Strokeföreningen Malmö 

              Stroke-föreningen Malmö har som målsättning att ge såväl den strokedrabbade som de närstående meningsfull information om stroke, möjlighet till erfarenhetsutbyte                      samt att få sätta en guldkant på en ibland trist och arbetsam vardag. STROKE-föreningen anordnar även olika aktiviteter så som: teaterbesök, kurser och dagsutflykter.

             

              Hemsida: strokemalmo.se

              E-post: info@strokemalmo.se

              Tel: 040-96 24 24


             Strokeföreningen Skåne

              Strokeföreningen Skåne är en länsförening inom STROKE-förbundet.

             

              Hemsida: www.strokeskane.se

              E-post: strokeskane@gmail.com

              Tel: 040-96 24 24

 

 • Mag och Tarmföreningen i Skåne.

              Mag- och tarmföreningen i Skåne är en ideell intresseförening för personer med mag- och tarmproblem. Det övergripande målet för verksamheten är att återskapa

              livskvalitet.


              Hemsida: www.magotarm.se

              E-post: info@rmt.m.se

              Tel: 042-21 30 88Skåps medlemmar

 

 • FBIS – Förbundet Blödarsjuka i Sverige.

              Vi är en del av handikapprörelsen och organiserar personer med hemofili, von Willebrands sjukdom, kronisk ITP och närbesläktade blödningsrubbningar.


              Hemsida: www.fbis.se

              E-post: sodra@fbis.se


 • Dataklubben Äldre lär Äldre.

              Dataklubben Äldre lär Äldre är en ideell förening för dig som är 55+ och vill lära dig IT eller fördjupa dina IT kunskaper. Du är välkommen med din bärbara dator, surfplatta

              och din mobil telefon ( Apple eller Android ). Drop in varje onsdag mellan kl 9.00-12.00.       


              Hemsida: www.aldrelaraldre.se

              E-post: info@aldrelaraldre.se

              Tel: 040-13 43 10

 

 • Teater PsykBryt/ Friskvårdsteatern.

               Teater PsykBryts mål med teatergruppen är att bryta stigman kring psykisk ohälsa och att skapa spännande teater.


               Hemsida: www.teaterpsykbryt.se

               E-post: info@teaterpsykbryt.se


 
 • Äldrekontakt

               Istället för att ensamma äldre sitter i varsin lägenhet och längtar efter gemenskap hjälper vi dem lära känna varandra över en kaffe. Våra volontärer bjuder på fika medan

              andra skjutsar de med behov till och från fikat.     


               Hemsida: www.aldrekontakt.se

               E-post: info@aldrekontakt.se

               Tel: 076-052 68 00


 
 • RME- Skåne

               Riksförbundet för ME-patienter i Skåne, RME Skåne, är en lokalt förankrad, ideell patientförening, som tillhör Riksförbundet för ME-patienter. 


               Hemsida: www.rme.nu/skane

               E-post: info@rme.nu

               Tel: 031-15 58 99
Enbart medlemmar

 

 • Autism & Asperger föreningen Skåne.

              Arbetar för att skapa bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd.


              Hemsida: www.autism.se/skane

              E-post: malmo@autismskane.se

              Tel: 0738-33 03 00


 • Idella föreningen SMIL - Samarbetsorganisation för Malmö Independent Living.
  Är en brukarstyrd förening med uppdrag att anordna personlig assistans för barn och vuxna sedan 1990! 


              Hemsida: www.smilmalmo.se

              E-post: info@smilmalmo.se

              Tel: 040-97 42 99